Site logosu ana sayfaya buraya tıklayarak dönebilirsiniz.

Rektörlük EBYS Duyuru / Rectorate EDMS Announcement

Değerli BİLGİ’liler,

Sizlere BİLGİ’de ilk defa uygulanacak Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)’ne 5 Haziran 2017, Pazartesi günü “Canlı kullanım”a geçileceğinin bilgisini vermek isteriz.

Tüm resmi belgeler bu sistem üzerinden işleyecek olup, dijital arşivleme sistemi ile kurumsal bellek sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Ayrıca, kurum içi ve kurumlar arası iletişimin kolaylaşmasıyla sürecimiz hızlanacak ve kurumsal yapımız güçlenecektir.

Bu yazışma sistemi, temel olarak idari işleyiş için tasarlanmış ve kullanıma alınmıştır. Ancak akademik yazışmalarda da kullanılması ve iş yoğunluğunu hafifletmesi mümkündür.

Bu sürece kadar üniversitemizin EBYS Temsilci eğitimlerimiz Ekim 2016’da tamamlamış olup, birim bazında toplantılar ve test uygulama denemeleri gerçekleştirilerek üniversite içinde sistemin yayılımı sağlanmıştır.

EBYS Canlı linkini https://ebys.bilgi.edu.tr/enVision/Portal.aspx tarayıcılarınızda kısa yol kullanımıyla pratik iletişim sağlanacak olup, kullanıcı adınız bilgi eposta adresi “@” karakterinden önce yer alan isim.soyisim ve pc şifrenizle entegre olduğundan aynı şifre ile giriş yapılabilecektir.

EBYS Son Kullanıcı Eğitim Dokümanı ve konu bazında numaralandırma için Standart Dosya Planı (SDP) ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Birim-içi ve birimler arası iletişimin kolay ve net olması adına önce kendi biriminizdeki ekte sunulan EBYS Temsilcisi ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim: ebys@bilgi.edu.tr

Tüm yardım ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
Rektörlük

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear BİLGİ members,

We would like to inform our BİLGİ family that the Electronic Document Management System (EDMS), which will be implemented for the first time, will go live on Monday, 5 June 2017.

All official documentation will be processed via this system and thanks to the digital archiving system, the institutional memory storage capacity will be sustained. Additionally, the system will speed up communication within and outside of the institution, thus the turnaround time will be shortened and our institutional structure will be strengthened.

This correspondence system was primarily designed and acquired for administrative purposes. However, the system can be used for academic correspondence that can in turn help you to reduce your workload.

All trainings for EDMS Representatives were completed at the university by October 2016 and through unit level meetings and beta testing the system has been implemented throughout the university.

The link to EDMS Live is https://ebys.bilgi.edu.tr/enVision/Portal.aspx and can be accessed by installing a shortcut in your browser. Since the system is integrated to recognize your username and password, you just have to write down your name as it appears in your email address before the “@” sign (in first name.last name format) and use your system password.

Please find in attachment the EDMS End User Guide and the Standard Document Plan (SDP) that details the coding by subject. To ensure communication within and between units is clear and easy, please contact your unit EDMS Representative from the list provided in attachment.

Contact: ebys@bilgi.edu.tr

We would like to thank you for your assistance and support.

Sincerely,
Rectorate